Όροι έκπτωσης

Παροχή εκπτωτικού κουπονιού 35% για την επόμενη παραγγελία μέσω του e-shop εφόσον στείλετε φωτογραφία πριν και μετά τη χρήση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  • Συμφωνείτε οι φωτογραφίες να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία για διαφημιστικό σκοπό
  • Οι φωτογραφίες πρέπει να μην είναι επεξεργασμένες (επιτρέπεται η επεξεργασία μόνο στο σημείο των οφθαλμών)
  • Να αναφέρεται η χρονική διάρκεια, η συχνότητα και ο τρόπος χρήσης πριν και μετά
  • Οι φωτογραφίες των προσώπων να έχουν καλή ανάλυση
  • Οι λήψεις να γίνουν στον ίδιο χώρο με τον ίδιο φωτισμό